EMP TV
26.04–7.05.2023
Tallinn / Tartu / Online
Kaisa Kuslapuu

Kaisa Kuslapuu (s 1995) on mitmekülgne muusik ja looja, kelle käekirja ja mõttemaailma on mõjutanud nii klassikaline, jazz- kui ka pärimusmuusika. Ta on lõpetanud Heino Elleri muusikakooli oreli erialal ning õppinud Eesti muusika- ja teatriakadeemia pärimusmuusika osakonnas. Kaisa kirjutab ja esitab oma laule ansamblis Lonitseera ning töötab Tartu Jaani kiriku organistina. Tartu linn on teda tunnustanud 2019. aasta noore kultuurikandja ning 2022. aasta looja tiitliga.

×