Baltic Music Days
Estonian Music Days

Veebifestival
22.04–02.05.2021

Oskars Herliņš

Oskars Herliņš (s 1980) on lõpetanud Läti ülikooli (2007), kus sai bakalaureuse- ja magistrikraadi filosoofias. Ta õppis kompositsiooni Maija Einfelde juhendamisel Riia Rīdze õhtumuusikakoolis (2004–2008), elektronmuusikat David Mondrupi käe all Taanis Engelsholmi kõrgemas rahvaülikoolis (2009–2010) ja seejärel kompositsiooni Roland Kronlaksi juures Jāzeps Vītolsi nim Läti muusikaakadeemias, mille lõpetas 2014. aastal bakalaureusekraadiga ja pälvis Tālivaldis Ķeniņši preemia. Ta on õppinud veel Erasmuse programmi vahendusel Stockholmi kuninglikus muusikaakadeemias Pär Lindgreni (2012–2013) juhendamisel. Eraviisiliselt on ta õppinud trompetit dirigendi ja trombonisti Dimitrijs Grozovsi (2001) juures ning kompositsiooni Imants Mežaraupsi juhendamisel. Samuti on ta osalenud paljudes meistriklassides.

Ta on pälvinud auhindu paljudel heliloomingukonkurssidel: III koha rahvusvahelisel noorte muusikute kompositsioonivõistlusel Ogres (2008), III koha festivali “Arena” noorte heliloojate konkursil, II koha Pēteris Vasksi nim konkursil (2012 ja 2014); kooriteos “Sonett nr 28” oli üks kolmest parimast teosest VI rahvusvahelisel noorte heliloojate workshop’il (2012).

Tema esimesed elektroonilised kompositsioonid valmisid 1990. aastate keskel. 1990. aastate lõpus asus ta iseseisvalt õppima elektrikitarri ning esines erinevates rock- ja jazzansamblites (kitarr ja vokaal) ning kirjutas selleks ka muusikat (saades sel alal palju auhindu). 2000. aastate teisel poolel keskendus ta rohkem komponeerimisele. 2012. aastal ilmus Norra plaadifirmas Mars Melons album “Works for Synthetic Orchestra”; sellel kõlavaid teoseid saab iseloomustada kui elektroonilist, ambient’ ja eksperimentaalset muusikat. Oskars Herliņš loob muusikat erinevates žanrites: kontsertmuusikat, filmi, teatri ja multimeediumiprojektide jaoks. Oskars Herliņš on alates 2010. aastast õpetanud solfedžot ja muusikalugu, sh kaasaegset akadeemilist ja mitteakadeemilist muusikat.

×