Baltic Music Days
Estonian Music Days

Tartu / Tallinn
22.04–02.05.2021
Lisa kalendrisse
Jaga
Biograafiad
R, 23. aprill
17:00
Vestlusring “Kultuuriline ja geneetiline pärilikkus meis ja meie ümber”

Tartu, Eesti Rahva Muuseum
Asukohainfo + kaart

Sissepääs tasuta

„Kultuuriline ja geneetiline pärilikkus meis ja meie ümber”

Geenide ja kultuuri mõju inimese kujunemisele on üks teaduses enim vaidlusi tekitanud teema, kus arvamused ja seisukohad kipuvad perioodiliselt käima ühest äärmusest teise. Kindlasti puudutab see vaidlus üsna otseselt ka meid, eestlasi, ning innustab mõtlema meie asukoha üle soomeugri ning teisalt indoeuroopa keele- ja kultuuriruumide piirimail. Kas ja kui palju on meie geneetiline pärand meie mõttemaailma ja maailmatunnetust kujundanud? Mis osadest ja mõjudest see geneetiline pärand õieti koosneb? Ja kas või kuidas võiks näha seoseid meie geneetilise pärandi ning nii arhailise pärandkultuuri kui ka praegusel hetkel sündiva kunstiloomingu vahel?

 

×