Baltic Music Days
Estonian Music Days

Veebifestival
22.04–02.05.2021
Taivo Lints

Taivo Lints (s 1980) on keerukate kohanevate süsteemide modelleerimisega tegelev teadlane, kes töötab Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK) ning Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) süsteemibioloogia valdkonnas bakterirakkude arvutimudelitega. Õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis arvuti- ja süsteemitehnoloogiat ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Lisaks on ta oma teadmisi täiendanud kümnetes keerukusteaduse, arvutiteaduse, bioloogia, tehiselu, semiootika, jms. alastes suve- ja talvekoolides ning konverentsidel nii Eestis kui välismaal, muuhulgas näiteks Santa Fe Complex Systems Summer School (2004) ja Stephen Wolfram’i New Kind of Science Summer School (2010).

Taivo huvide ring on väga lai, ulatudes loodusteadustest ja insenerindusest arhitektuuri, muusika ja kujutavate kunstideni. Kõigis neis valdkondades on tema jaoks kõige huvitavamad just sellised suunad, kus leiavad rakendust tema teadmised keerukatest süsteemidest, süsteemide kohanemisvõimest, iseorganiseerumisest, ning tema programmeerimisoskused. Muusikas on Taivo põhifookus elektroonilisel muusikal, helisünteesil ja helitöötlusel, arvutipõhistel meetoditel, eksperimenteerimisel.

×