Baltic Music Days
Estonian Music Days

Veebifestival
22.04–02.05.2021
Madis Arukask

Madis Arukask (s. 1969) on eesti folklorist ja usundiuurija, Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna kaasprofessor. Aastal 2003 kaitses ta Tartu Ülikoolis doktoritöö „Jutustava regilaulu aspektid. 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur“ (juhendaja prof. Ülo Valk). Enam kui 20 aasta jooksul on ta teinud uurimistööd Venemaa läänemeresoome rahvaste juures, olles keskendunud eriti vepslaste rahvausu, maagia ning traditsioonilise eluviisi uurimisele. Madis Arukask on enam kui 70 teaduspublikatsiooni autor. Ta on Fenno-Ugria Asutuse juhatuse esimees ja Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president. Viimastel aastatel on ta juhtinud Eesti ja muu maailma nüüdismuusikat sõnakunstiga siduva kontserdisarja „Heli ja Keel“ vestlusringe.

×