Eesti Muusika
Päevad

Kaose ilu
12.–20.09.2020
Louis Couperin

Louis Couperin (1626–1661) oli Prantsuse baroki kuulsa Couperinide suguvõsa esindaja; tuntuim nimi sellest perekonnast François Couperin oli Louis’ noorema venna poeg. Louis Couperin tegutses organisti ja klavessinistina, töötades kuulsas St Gervais’ kirikus, samuti oli ta vioolamängija Prantsuse õukonnas. Kahjuks jäi tema elutee üpris lühikeseks, surres oli ta 35-aastane. Louis Couperini muusikat tema eluajal ei trükitud, kuid käsikirjades on säilinud umbes 200 teost, neist mõned avastati alles 20. sajandi keskpaiku. Orelimuusikas oli tema uuendus eriline registreerimine, klavessiinimuusikas aga leiutas ta 1650. aasta paiku nn meetrumita prelüüdi (ingl k unmeasured prelude, pr k prélude non mesuré), kus noodis on üksnes helikõrgused, nii taktimõõt kui rütm aga puuduvad ning need on jäetud interpreedi otsustada (midagi sarnast kujutab endast 20. sajandil kasutatud aleatoorika). See žanr jäigi prantsuse baroki omapäraks, teiste maade muusikas kasutati seda vaid vähesel määral.

×