Baltic Music Days
Estonian Music Days

Veebifestival
22.04–02.05.2021
Kristiina Tambets

Kristiina Tambets on Tartu Ülikooli populatsioonigeneetika kaasprofessor ja TÜ genoomika instituudi asedirektor. Ülikooliga olen seotud bioloogiaõpingutest saati, 2004. a kaitsesin evolutsioonibioloogia õppetoolis doktorikraadi. Meie töögrupp uurib inimese demograafilist ajalugu kasutades selleks pärilikkusainesse talletatud infot meie liigi kujunemisloost, rändeteedest, rahvaste lahknemistest ja segunemistest. Minu teadustöö panustab Eesti aladel toimunud demograafiliste sündmuste uurimisse vana DNA ja kaasaegsete inimgenoomide kaudu ja näitab siinsete asukate oodatust keerukamat kujunemislugu, kuhu iga lisandunud asustuskiht on jätnud väiksema või suurema geneetilise jälje. Juhin genoomika instituudis Eesti keskaegse rahvastiku geneetilist tausta käsitlevat vana DNA projekti. Mind köidavad inimese bioloogilise ja kultuurilise ajaloo seosed, lisaks Eesti aladele olen seotud Põhja-Euraasias uurali keeleruumis toimunud minevikusündmuste uurimisega, 2020 a sain sel alal võimaluse töötada külalisteadurina ka Turu Ülikoolis. Olen humanitaar- ja loodusteadlasi ühendava TÜ arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi liige.

×