Baltic Music Days
Estonian Music Days

Veebifestival
22.04–02.05.2021
Janika Oras

Janika Oras on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur, õpetab rahvamuusikat ja -laulu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, aga ka väljaspool akadeemiat. Tema uurimistöö on keskendunud peamiselt rahvalaulude esitajatele ja esituse mitmetele eri aspektidele, ta on korraldanud laulude avaldamist ja toimetanud regilaulualaseid väljaandeid.

×