Eesti Muusika
Päevad

Ilu
september 2020
Eino Tamberg

Eino Tamberg (1930–2010) on teatraalse stiiliga looja – romantik ja eesti muusika armastuse laulik. Tema loomingus on kesksel kohal orkestri- ja lavamuusika. Ta on nelja sümfoonia, üheksa instrumentaalkontserdi ja mitmete lavateoste autor.

Tambergi neoklassitsistlike joontega Concerto grosso (1956) oli üks modernismi taastulekut tähistava nn uue laine tähtteoseid stalinismijärgses eesti muusikas, mis 1959. aastal kanti ette ka festivalil “Praha kevad”. Tambergi loomingut läbivaks teemaks on armastus. Tema muusikas peegeldub ka sügav kirjanduse- ja luulekogemus.

Helilooja ise on oma loomingu jaotanud viide perioodi. Juba esimesel perioodil (1955–1965) ilmnes huvi sümfoonilise muusika ja lavažanrite vastu ning piltlik väljenduslaad. Teisel perioodil (1967–1978) katsetas Tamberg dodekafoonia väljendusvõimalusi. Loomingupausile järgnenud kolmandal perioodil (1981–1983) muutus Tambergi väljenduslaad intiimsemaks ja kõlapilt kammerlikumaks. Helikeelde sugenes ka modaalse mõtlemise ja minimalismi mõjutusi. Neljas periood (1984–1990) oli otsingute aeg. Tambergi muusikasse tuli taas rahvaviis ja selle arendusvõtted, esile tõusid kõlavärvi, rütmi ja polüfoonia väljendusvõimalused. Tambergi viimaste aastate helikeel on aforistlikult napisõnaline. Tähtsaks on saanud kontserdižanr, kuid uus stiil kõlab huvitavalt ka kammerteostes, mis lubavad kõnelda detailil ja tämbril.

Eino Tambergi muusikaõpingud said alguse kodusest klaverimängust ning jätkusid klaveritundides Valentine Riivese juhendamisel. Aastail 1947–1953 õppis Tamberg kompositsiooni Tallinna Konservatooriumis professor Eugen Kapi juures. Tamberg on töötanud Tallinna Draamateatris muusikaala juhatajana (1952–1953) ning Eesti Raadios helirežissöörina (1953–1959). Aastail 1960–1969 oli ta Eesti Heliloojate Liidu konsultant. Aastast 1968 oli Eino Tamberg Eesti Muusikaakadeemia kompositsiooniõppejõud, aastail 1978–2005 oli ta kompositsiooniosakonna juhataja (vaheajaga), aastast 1983 professor. Tema juhendamisel on akadeemia lõpetanud 31 eesti heliloojat, sealhulgas Raimo Kangro, Mari Vihmand, Toivo Tulev, Peeter Vähi, Margo Kõlar ja Alo Mattiisen.

Eino Tambergi loominguga on ilmund autoriplaadid plaadifirmadelt Antes (1997, 2000) ja BIS (2010) ning 2009. aastal anti välja CD Tambergi trompetikontsertidega. Helilooja muusikat on ilmunud ka Melodija, Finlandia, BIS, Eesti Raadio jt heliplaatidel.

www.emic.ee/eino-tamberg-est

×