Akrediteerimine pressile

Eesti Muusika Päevad on alati leidnud laialdast kajastust nii kodumaises kui ka välismeedias. Tänu sellele on info eesti uue muusika kohta jõudnud kümnete tuhandete huvilisteni.

Ajakirjanikele, fotograafidele ja filmijatele:
Kui soovite kontserte kajastada või jäädvustada, palume pöörduda festivali korraldusmeeskonna poole hiljemalt 20. märtsiks. Soovist palume teada anda e-posti aadressile heliloojate.liit@gmail.com.

Festivali akrediteering tagab
– pääsu kõigile festivali kontsertidele
– festivali kataloogi
– operatiivinfot festivali sündmuste kohta
Akrediteeringu eelduseks on festivali eel- või järelkajastus.

Fotograafid saavad iga kontserdi kohta eraldi info pildistamisvõimalustest. Kontserdi ajal on pildistamine keelatud, välja arvatud korraldajaga kokku lepitud juhtudel.

Akrediteeringukaardi ettenäitamisel on kaardiomanikul võimalik osta igale kontserdile üks sõbrahinnaga pilet Eesti Muusika Päevade infolauast, mis on kontserdisaali fuajees.

Kontsertide salvestamine ja filmimine on lubatud vaid korraldaja, esitajate ja heliloojate kirjalikul loal, mille kohta sõlmitakse vastav leping. Huvi korral palume pöörduda heliloojate.liit@gmail.com hiljemalt 15. märtsiks. Vastava loata filmimine ja salvestamine on keelatud.
Eesti Muusika Päevade kontserdid salvestab Klassikaraadio.
Festival pakub operatiivselt kvaliteetset fotomaterjali sündmuse ametlikelt fotograafidelt.

Lisainfo
Mari-Liis Rebane
e-post heliloojate.liit@gmail.com
tel 56 500688